Działamy tak, by na twarzy Twojego Skrzata zawsze gościł uśmiech.

Misja przedszkola Lubelskie Skrzaty:

Głównym celem naszego przedszkola jest zapewnienie Dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Szczególną uwagę przywiązujemy do tego, aby nasi podopieczni poprzez zabawę bądź udział w różnorakich zajęciach zdobywali nowe doświadczenia i pogłębiali swoją wiedzę na miarę indywidualnych możliwości. Wszystko to odbywa się w atmosferze spokoju i akceptacji. Stwarzamy naszym dzieciom odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego. Pomagamy im w rozwijaniu zainteresowań oraz motywujemy do aktywności w różnych sferach dziecięcego życia. W naszej pracy kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka. Stwarzamy warunki, do tego by każdy „maluch” wyrósł na samodzielnego, twórczego, a także otwartego na innych ludzi człowieka. Pragniemy przygotować każde dziecko do odnoszenia sukcesów, ale także do zdobycia umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Staramy się w każdym Dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi oraz ich wrażliwość. Przekazujemy Dzieciom wiedzę na temat miejsca, w którym mieszkają i dorastają. Dbamy o to, aby każdy „maluch” znał legendy związane z Lublinem, dzięki którym poznaje historię swojego miasta.
Dążymy do stworzenie przedszkola przyjaznego wszystkim Dzieciom, w którym mogą bez przeszkód rozwijać umiejętności społeczne niezbędne w dzisiejszym świecie. Rozwijamy w naszych podopiecznych system wartości dla umiejętnego rozróżniania przez dziecko dobra od zła. Z największą starannością dbamy o to by każde z Dzieci miało dobry start w szkole poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności oraz samodzielności.

Mamy nadzieję, że wspólne działania pracowników Przedszkola i Rodziców rozwiną w Dzieciach poczucie współodpowiedzialności za to, co nas otacza oraz wprowadzają w świat wartości ponadczasowych i uniwersalnych, takich jak: dobro, miłość i piękno. Pragniemy, aby nasi wychowankowie opuszczając Przedszkole byli mądrymi, dobrymi i życzliwymi dla innych młodymi ludźmi.