Stosowane przez nasze przedszkole programy oraz metody pracy:

  • Program „Razem w przedszkolu” - którego autorkami są J. Andrzejewska, J. Wierucka – program ten jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN (Dz. U. Nr 4 poz.19 – Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.) na nim opiera się całość pracy w przedszkolu.
  • Program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole" -M. Kwaśniewskiej i W. Żaba-Żabińskiej został wyróżniony między innymi w konkursie MEN jest on przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do założeń aktualnej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej.
  • „Dziecięca matematyka” autorką metody jest prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. Celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w zakresie matematyki. Metoda ta została stworzona na bazie wieloletniej pracy z dziećmi, służy ona do rozwijania zdolności matematycznych jak również stanowi pomoc w pierwszych trudnościach przejawianych w tym zakresie. Dzięki nowatorskiemu podejściu matematyka staję się przyjemną zabawą.
  • Metoda Dobrego Startu - którego autorką jest Marta Bogdanowicz. Metoda ta wspomaga rozwój koncentracji, słuchania oraz przyswajania wiedzy. Dzięki grom i zabawom z piosenką, przy muzyce dzieci mają szansę kształtować swoją wyobraźnię, zdolności twórcze czy też improwizacji. Rozwija także motorykę dziecka i poznawanie wielozmysłowe. 
  • 1
  • 2