Opłaty w roku szkolnym – 2018/2019:

Opłata za tzw. wpisowe – 200,00 zł - to jednorazowa, bezzwrotna opłata uiszczana przy podpisywaniu umowy z przedszkolem, gwarantująca rezerwację miejsca w przedszkolu. 

Czesne za miesiąc – 310,00 zł

Wpłat można dokonywać na konto: Biuro Prawne i Konsultingowe ul. Jana Sawy 8 lok. 010 20-632 Lublin Nr rachunku: 76 1500 1520 1215 2009 8561 0000 lub gotówką w kasie przedszkola.


Czesne obejmuje:

 • opiekę i pobyt w przedszkolu w godz. 6.30 – 17.00,
 • realizację podstawy programowej,
 • naukę jęz. angielskiego,
 • codzienne gry i zabawy w jęz. francuskim,
 • ćwiczenia umuzykalniające,
 • gimnastykę ogólnorozwojową z elementami gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia logopedyczne mające na celu rozwój aparatu mowy poprzez liczne ćwiczenia prowadzone w formie zabawy w ramach projektu - „Gimnastyka buzi i języka”,
 • bajko terapię,
 • 1
 • 2
 • 3