Co jeszcze zawiera czesne:

 • spotkania z interesującymi ludźmi,
 • uroczystości i festyny przedszkolne,
 • bilety wstępu do muzeów,
 • opiekę i oprowadzanie przez przewodnika turystycznego podczas wycieczek, 
 • gry i zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem własnego sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • konsultacje psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne,
 • zajęcia psychoprofilaktyczne z psychologiem,
 • pedagogizację rodziców,
 • na życzenie rodziców realizowana jest katecheza.

Ponadto w czesnym zapewniamy:

 • każdemu dziecku profesjonalną opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godz. 6.30- 17.00, przez 12 miesięcy w roku,
 • dzieci mają zagwarantowane podręczniki, karty pracy oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych w jęz. francuskim,
 • przedszkole wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne do wszechstronnego rozwoju pomoce oraz materiały edukacyjne i papiernicze, jak również bloki, kolorowy papier, kredki, flamastry, farby, itp.

 

 

 • 1
 • 2
 • 3