Wzbogać życie swojego dziecka

Misja przedszkola

happy-kid-1999864_1920

„Działamy tak, by na twarzy Twojego Skrzata zawsze gościł uśmiech”

Misja przedszkola Lubelskie Skrzaty

Głównym celem naszego przedszkola jest zapewnienie Dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Szczególną uwagę przywiązujemy do tego, aby nasi podopieczni poprzez zabawę bądź udział w różnorakich zajęciach zdobywali nowe doświadczenia i pogłębiali swoją wiedzę na miarę indywidualnych możliwości. Wszystko to odbywa się w atmosferze spokoju i akceptacji. Stwarzamy naszym dzieciom odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego. Pomagamy im w rozwijaniu zainteresowań oraz motywujemy do aktywności w różnych sferach dziecięcego życia. W naszej pracy kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka. Stwarzamy warunki, do tego by każdy „maluch” wyrósł na samodzielnego, twórczego, a także otwartego na innych ludzi człowieka. Pragniemy przygotować każde dziecko do odnoszenia sukcesów, ale także do zdobycia umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Staramy się w każdym Dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi oraz ich wrażliwość. Przekazujemy Dzieciom wiedzę na temat miejsca, w którym mieszkają i dorastają. Dbamy o to, aby każdy „maluch” znał legendy związane z Lublinem, dzięki którym poznaje historię swojego miasta.
Dążymy do stworzenie przedszkola przyjaznego wszystkim Dzieciom, w którym mogą bez przeszkód rozwijać umiejętności społeczne niezbędne w dzisiejszym świecie. Rozwijamy w naszych podopiecznych system wartości dla umiejętnego rozróżniania przez dziecko dobra od zła. Z największą starannością dbamy o to by każde z Dzieci miało dobry start w szkole poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności oraz samodzielności.

Mamy nadzieję, że wspólne działania pracowników Przedszkola i Rodziców rozwiną w Dzieciach poczucie współodpowiedzialności za to, co nas otacza oraz wprowadzają w świat wartości ponadczasowych i uniwersalnych, takich jak: dobro, miłość i piękno. Pragniemy, aby nasi wychowankowie opuszczając Przedszkole byli mądrymi, dobrymi i życzliwymi dla innych młodymi ludźmi.

Galeria

123240880_367113778064384_9158445066128532734_n

Wycieczki terenowe

Poznajemy drzewa- zajęcia w plenerze 🌲🌳🌴🍂

Zajęcia kulinarne

Dzisiejsza bomba witaminowa- sok owocowy 🍏🍐

Aktywności plastyczne

Święta tuż,tuż🎅🎄👀

Zadbamy o twoje dziecko

Poznaj nas lepiej!