ProgRAM EDUKACYJNY

Program edukacyjny

Autorkami programu są J. Andrzejewska, J. Wierucka – program ten jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN (Dz. U. Nr 4 poz.19 – Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.) na nim opiera się całość pracy w przedszkolu.

Prograjm M. Kwaśniewskiej i W. Żaba-Żabińskiej został wyróżniony między innymi w konkursie MEN jest on przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowany do założeń aktualnej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej.

Autorką metody jest prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. Celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w zakresie matematyki. Metoda ta została stworzona na bazie wieloletniej pracy z dziećmi, służy ona do rozwijania zdolności matematycznych jak również stanowi pomoc w pierwszych trudnościach przejawianych w tym zakresie. Dzięki nowatorskiemu podejściu matematyka staję się przyjemną zabawą.

Autorką jest Marta Bogdanowicz. Metoda ta wspomaga rozwój koncentracji, słuchania oraz przyswajania wiedzy. Dzięki grom i zabawom z piosenką, przy muzyce dzieci mają szansę kształtować swoją wyobraźnię, zdolności twórcze czy też improwizacji. Rozwija także motorykę dziecka i poznawanie wielozmysłowe.

Metoda Weroniki Sherborne. Metoda ma pomóc dziecku w poznaniu siebie, w zdobyciu do siebie zaufania, w poznaniu innych i nauczeniu się ufania im, a poprzez nabranie pewności siebie i wiary we własne możliwości – w nauczeniu się twórczego i aktywnego życia.

Pedagogika ta włącza do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocje i wyobraźnię, z przełożeniem ich na takie sytuacje, w których dziecko może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony poprzez wspólne zabawy, tańce, muzykowanie.

Pozwala na przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej. Dzieci aktywnie słuchają tzn. słuchając, wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc, lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych są to proste ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane z każdym utworem muzycznym. Poprzez „aktywne słuchanie” dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego.

Metoda twórczej gimnastyki. Każde dziecko ćwiczy to, na co ma ochotę. Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć łączy słowa, rytm i muzykę. Zabawy prowadzone tą metodą są dla dzieci źródłem odprężenia i relaksu. Dzieci wzbogacają swoje doświadczenia związane z wyczuciem własnego ciała, ciężaru i przestrzeni, mogą swobodnie wyrażać własną osobowość poprzez ruch inspirowany muzyką.

Zadbamy o twoje dziecko

Poznaj nas lepiej!